Sigurnost podataka

eFaktura sigurnost podataka
Sigurnosti podataka sustava eFaktura se vodi osnovnim zahtjevima koje nameće EU e-Invoce direktiva. Osnovni zahtjevi direktive su jamčenje autentičnosti i vjerodostojnost pošiljatelja računa te zaštite integriteta ili cjelovitosti podataka na samom računu.

Upotrebom digitalnih certifikata prilikom prijave u sustav, postiže se najveći stupanj autentičnosti korisnika, pošiljatelja i/ili primatelja računa te se nije moguće lažno predstaviti te poslati ili primiti račun.

Svaka eFaktura je elektronički potpisana i time se nedvojbeno štiti integritet podataka na računu. Ukoliko bi se naknadno podaci mijenjali došlo bi do narušavanje elektroničkog potpisa i time bi sam račun postao ne prihvatljiv.

Prilikom slanja eFakture, provjerava se forma računa, pravo slanja osobe koja šalje račun, ispravnost digitalnog certifikata. Ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni svaka se eFaktura ovjerava potpisom sa ugrađenim vremenskim žigom. Navedeni vremenski žig garantira točno vrijeme ulaska računa u sustav eFaktura te garantira uspješan prolazak računa kroz sve prije navedene korake.

Kontaktirajte nas info@efaktura.hr ili nas nazovite +385 (0)1 23 72 500