• 28. lipnja 2016.

Napredni elektronički potpis

Napredni elektronički potpis elektroničkog dokumenta, izrađen u skladu sa odredbama Zakona o elektroničkom potpisu, ima istu pravnu snagu i zamjenjuje vlastoručni potpis, odnosno vlastoručni potpis i otisak pečata na elektroničkom dokumentu.

Da bi elektronički dokument bio prihvaćen, mora biti tehnički ispravan dokumenta, nepromjenjivog sadržaja i vjerodostojnog izvora, odnosno kreatora dokumenta. Sve se to može jedinstveno obuhvatiti instrumentom koji osigurava vjerodostojnost izvora i zaštitu integriteta sadržaja, a to je elektronički potpis.

Uspješna implementacija naprednog elektroničkog potpisa u sustav eFaktura Vam omogućuju da elektronički potpišete dokumente, pojedinačno ili veći broj dokumenata, ovisno o Vašim potrebama. Uz sustav eFaktura potrebno je imati i digitalne certifikate povezane isključivo sa potpisnikom koji ga nedvojbeno identificiraju.

Za više informacija, kontaktirajte nas ili dogovorite sastanak sa našim stručnjacima.

  Povratak

Kontaktirajte nas info@efaktura.hr ili nas nazovite +385 (0)1 23 72 500