Automatsko arhiviranje

eFaktura hodogram

eFaktura automatsko arhiviranje

Sve eFakture poslane i primljene se automatski spremaju u eFaktura arhivu te su u bilo kojem trenutku dostupne kroz eFaktura portal. eFakture se pohranjuju u izvornom obliku zajedno sa dokumentima slanim kao privitak te digitalnim certifikatom i vremenskim žigom što garantira nepromjenjivost kroz cijelo vrijeme čuvanja u arhivi. Vrijeme čuvanja elektroničkog računa u arhivi je naj manje 11 godina od zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige u koje su računi uneseni, u skladu sa Zakonom o računovodstvu. eFaktura u arhivi je u skladu sa preporukama standarda CWA 6.15580 - Arhiva elektroničkih računa, što znači da su pohranjeni elektronički računi dovoljan dokaz te da nije potrebno prikazivati papirnatu verziju računa.

VISOKA DOSTUPNOST

Pristup elektroničkim računima bilo kada.

SMANJENJE TROŠKOVA

Nema troškova fizičkog arhiviranja računa.

DUGOTRAJNA POHRANA

Pohrana na vrhunskom arhivskom sustavu.

Kontaktirajte nas info@efaktura.hr ili nas nazovite +385 (0)1 23 72 500